Algemene voorwaarden en privecybeleid

NityaShima

Beauty & Wellness Center - Healing Center - Creamagico

PRIVECYBELEID EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Privacyverklaring van NityaShima Beauty, Wellness & Healing Center


*NityaShima Beauty, Wellness & Healing Center is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor diverse soorten massages, verzorgingen, healings, workshops & cursussen in bewustwording en creatieve workshops.


* Contact gegevens:

Adres: Torhoutstraat 29, 8830 Gits (Hooglede), Belgie

website: https://www.nityashima.be

e-mail: info@nityashima.be

Telefoonnummer: 051/626707

GSM: 0486/330875

BTW: BE 0875.852.986


* Bij het maken van een telefonische afspraak wordt enkel naar uw naam en telefoonnummer gevraagd.


* Bij het maken van online boekingen vraagt SuperSaaS in eerste instantie om uw e-mailadres en een wachtwoord. Het wachtwoord is niet toegankelijk voor NityaShima zelf. SuperSaaS is de data processor en verwerkt deze persoonlijke gegevens op het moment dat het systeem door u gebruikt wordt.   

https://www.supersaas.nl/info/privacy_nl

* NityaShima vraagt bij het maken van een online afspraak naar uw naam, telefoonnummer, adres en e-mail. NityaShima als data controller gebruikt uw gegevens enkel om u te kunnen contacteren in geval dat de gemaakte afspraak niet kan doorgaan van onzentwege, het e-mail adres wordt enkel gebruikt om u een herinnering te sturen van uw afspraak 2 dagen op voorhand. Deze gegevens kunnen enkel ingezien worden door NityaShima. Deze gegevens worden worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden in geen geval doorgegeven of bekend gemaakt aan derden, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

* Uw persoonlijke gegevens blijven bewaard in het klantenbestand van SuperSaas maar zijn niet gelinkt aan enig ander e-mail verkeer hetzij de herinneringsmail van uw gemaakte afspraak.

* Iedereen kan deze online boeking agenda inzien zonder inlog.

* Naam, adres, telefoonnumer, email, van personen die reeds een afspraak geboekt hebben zijn met of zonder inlog nooit zichtbaar voor derden, enkel voor NityaShima.


* Voorafgaand aan een eerste behandeling wordt er een kort intake gesprek gehouden, waarbij naar uw algemene gezondheidstoestand, (medische) klachten/problemen wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.


*NityaShima verwerkt uw (medische) en persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling te kunnen geven.

- Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.

- Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.

- Voor het afhandelen van de betaling.


* De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.


* De medische gegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek worden noch schriftelijk, noch in enig ander bestand bijgehouden.


* Indien u inshrijft op de nieuwsbrief worden uw naam en e-mail adres in ons e-mail adressenbestand "nieuwsbrief" opgenomen en blijven bewaard tot u zich uitschrijft. Dit via mail met de uitdrukkelijke vraag om uw e-mail adres te verwijderen en geen verdere correspondentie via deze weg wenst te onvangen of via de op-out knop onderaan de nieuwsbrief. Zodra u zich uitschrijft worden binnen een maand uw gegevens verwijderd.Tevens wordt van elke klant het e-mail adres opgeslagen in een database bestand (contactpersonen) van de website, zodat we in geval van calamiteiten over het klantenbestand kunnen beschikken en alsnog contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van NityaShima, tevens de beheerder van de website.


* U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met NityaShima.


* NityaShima gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.


* U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen.


* Beveiligingsmaatregelen: Laatste beveiligingsupdates, HTTPS verbinding en SiteLock webbeveiliging (17/05/2018)Algemene voorwaarden


Om de massage/behandeling die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij NityaShima Beauty, Wellness & Healing Center ga ik er van uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.


  1. Bij het maken van een afspraak wordt er naar je telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

  2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

  3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

  4. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verstrekt.

  5 .Bij NityaShima worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.

  6. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jou arts, voordat je een afspraak maakt.

  7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn van 24u   worden voor 50% in rekening gebracht.

  8. Betaling verloopt contant of via de mobiel bankieren app "Payconic" en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.

  9. Een cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling/bedrag die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.

10. Nityashima is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

11. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die NityaShima aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

12. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je NityaShima niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan jou gegeven is noch voor eventuele allergergische reacties die optreden tijdens of na de behandeling.

13  Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op onze eigendom, door vallen, stuikelen, uitglijden of enig ander ongeval binnen of buiten de praktijkruimte.

14. Het privacy reglement is van toepassing. Zie hieboven.


Algemene voorwaarden voor therapie / workshops / trainingen/ e.d. (zie aanbod op de website):


Bij boeking/inschrijving van een workshop of andere sessies zoals meditatie, klankreis, sound yoga, creatieve sessies, cursussen/opleiding in bewustwording - healing...

gaat de cliënt akkoord met de algemene en specifieke voorwaarden.


* Alle workshops en cursussen zijn enkel bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen van het cliënteel. Deze zijn geenszins bedoeld om conventionele therapie van welke aard dan ook te vervangen.

* De cliënt is volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn/haar acties tijdens de workshops en cursussen.

* Indien de cliënt beslist om de cursus/opleiding stop te zetten na aanvangsdatum, blijft steeds het volledige tarief verschuldigd -Restitutie wordt niet gedaan.

* De cliënt is er zich van bewust dat trainingen, cursussen en workshops mogelijk kunnen verplaatst worden naar een andere datum omwille van diverse omstandigheden t.t.z. facilitaire en logistieke omstandigheden, te weinig inschrijvingen of door overmacht. In dit geval zal NityaShima steeds een gedegen compensatieregeling treffen voor de cursist. De cursist kan daarbovenop kiezen om deze training/workshop/cursus op de voorgestelde nieuwe datum of een andere editie naar keuze van dezelfde workshop/training/cursus binnen een periode van 2 jaar aan te vangen. Restitutie van eventueel betaalde voorschotten wordt niet gedaan.

* Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus, workshop of groeps activiteit.

* De cursist is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beschadigingen aangebracht in de gehuurde of ter beschikking gestelde lesruimtes.

* Gezondheidsproblemen van welke aard dan ook dienen steeds vermeld te worden vóór iedere begeleiding, les of workshop. Bij gezondheidsproblemen verklaart de cliënt dat hij/zij de toestemming heeft van zijn/haar arts of therapeut om aan actitiveiten deel te nemen.

* Deelname aan trainingen, workshops, therapie, groepsactiviteiten en creatieve workshops is steeds op eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

* Betaling verloopt contant of via de mobiel bankieren app "Payconic" en wordt voor de aanvang van een activiteit/les/cursus/workshop..., voldaan, tenzij anders vermeld bij de inschrijvingsvoorwaarden.

* NityaShima aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

* Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. NityaShima is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt, klei, powertex...

* NityaShima is niet verantwoordelijk voor gezondheidsklachten die eventueel zouden optreden tijdens/na het volgen van een cursus/workshop/activiteit/...


.

Copyright @ All Rights Reserved